De betekenisvolle organisatie begint bij krijgerschap

Als je dit leest, is de kans groot dat je veel keuzevrijheid hebt in je leven. Je kunt kiezen wat je eet en bent niet bezig met of je wel te eten hebt. Je kunt kiezen hoe je vrije tijd besteed, niet of je wel vrije tijd hebt. Je kunt kiezen voor een carrièrepad, sociale omgeving, partner, levensovertuiging en vakantiebestemming die bij jou past. Die keuzevrijheid levert zowel mooie als pretentieuze dingen op in ons dagelijks leven.

Er zijn gevolgen van onbeperkte keuzevrijheid; de ecologische en sociale schade wereldwijd is groot. Tegelijkertijd hebben we door onze keuzes prachtige dingen voor elkaar gekregen: ons geluk in het leven stijgt er is minder armoede en we hebben meer toegang tot gezondheidszorg . Zowel organisaties als individuen hebben daar een rol in te spelen.

In dit artikel richt ik me tot jou, professional in een organisatie die zowel binnen als buiten werk keuzes maakt die van invloed zijn op je eigen leven, je werk en op onze wereld. Dat gaat over het ontwikkelen van krijgerschap.

Krijgerschap – wat is het?

De kans is groot dat als ik zeg ‘krijger’, jij een beeld krijgt van een half ontblote man op een paard met een speer voor je ziet. Zeg hem even gedag, want dat is niet het soort krijger waar we het hier over hebben.

De krijger die ik bedoel is een mens die zichzelf op mentaal en emotioneel niveau goed kent, dit vanuit volwassenheid kan uiten naar de omgeving en zo op dat niveau contact kan maken met anderen.

Krijgers dragen hun littekens en trots met eerbied.

Ze zijn niet hard of zacht, ze zijn verbonden met zichzelf en met de ander. Ze gedragen zich niet als slachtoffer, maar ook niet als onaantastbare leider bovenop de rots. Dit zijn de mensen die relaties kunnen aangaan door hun denken en voelen te ondertitelen in gesprek, feedback geven vanuit zuiverheid en volwassenheid tonen in het nemen van individuele verantwoordelijkheid. Dit vraagt zelfkennis en doorzettingsvermogen – daarover later meer in het stukje ‘hoe werk je eraan’. Eerst: waarom is het belangrijk, wat heeft het te maken met een betere wereld?

Waarom is krijgerschap belangrijk?

De trends wijzen een duidelijke kant op: jij en ik hebben als professional in een organisatie iets te doen met ons EQ als we willen bijdragen aan betekenisvolle organisaties. Kirsten Florentie van Telenet duidt dat als we goede relaties met onze klanten willen, we ook de relaties tussen collega’s moeten verdiepen . Executives zijn in de toekomst alleen nog succesvol als ze hun mix van soft skills uitbreiden. Uit de Robert Half Boardroom Navigator blijkt dat iemand op dat niveau in staat moet zijn om betekenisvol contact te maken met alle generaties op de werkvloer. Dat vraagt een brede set aan emotionele vaardigheden. Diversiteit en inclusie krijgen gelukkig steeds meer aandacht, maar de 8 miljard die we jaarlijks wereldwijd besteden aan training hieraan is maar weinig effectief om de kracht van verschil om te zetten in betekenis en succes . Dat omzetten in de praktijk van geleerde lessen in trainingen kan alleen als je ook op het gebied van krijgerschap je werk hebt gedaan.

De mens die verbonden is met zichzelf en anderen, is in staat om ongemakkelijke lessen van een betere wereld in de praktijk te brengen. Krijgerschap geeft zelfvertrouwen en richtingsgevoel, dus doorzettingsvermogen en de kracht om anderen vanuit verbinding mee te nemen. Of je nou gaat voor bijvoorbeeld een betere cultuur in de organisatie of het lanceren van een product dat bijdraagt aan een betere wereld: het vraagt dat je als individu op korte termijn iets kunt verliezen (tijd, geld, zekerheid) zodat het collectief daar op lange termijn de vruchten van kan plukken (biodiversiteit, gelijkheid, voldoening).

Hoe werk je eraan?

Krijgerschap is een wisselwerking tussen zelfkennis en handelen in de praktijk. Stappen uit slachtofferschap en niet trots-op-de-rots zitten, is moeilijk werken.

Het begint bij het maken van een ontdekkingsreis in jezelf. Krijgerschap vraagt een sterk ontwikkelde zelfkennis over je eigen vuur (drivers, waarden), waar je op getriggerd wordt (overtuigingen, schaduwkanten), hoe je gewend bent te handelen (patronen), waar je trots en dankbaarheid zit en hoe je je verhoudt tot je gemeenschap van vrienden en collega’s.

Daarnaast loopt een proces van dit continu ook naar buiten brengen. Zo heeft het bijvoorbeeld zin om te oefenen hoe je in gesprek verbinding maakt met de ander via jezelf. Je trots en littekens met eerbied naar buiten brengen, daarover spreken, is kwetsbaar. Daarin heb je ‘moed’ in jezelf aan te spreken. Het goede nieuws van moed is: dat kun je voelen, dus leren oproepen op het moment dat het nodig is.

Mijn eigen ervaring is dat dit proces continu vraagt om bewustwording en mildheid: de ene dag lukt het beter dan de andere. Sommige patronen in mezelf kom ik altijd tegen en het is een kunst om daarin mild te zijn naar mijn eigen gevoelens en gedachten. Krijgerschap kan ook een dag ‘niet lukken’ en mildheid helpt om daar met andere ogen naar te kijken.

Er zijn veel manieren om dit te ontwikkelen. De natuur ingaan maakt ons bewezen rustiger en blijer . Als je langere tijd in de natuur doorbrengt ga je gedachten als vanzelf bezig met de thema’s die horen bij krijgerschap. Daarnaast kun je ‘ankers’ verzamelen. Ankers zijn zaken die je herinneren aan de leerlessen die je opdoet over krijgerschap of die je steun geven dit in te zetten. Als je dit anker weer tegenkomt, brengt het je terug naar het moment dat je iets nieuws ontdekte of motivatie opdeed. Denk aan kleine objecten, maar ook gedachten in de vorm van zinnen, liedjes of gedichten die je terugbrengt naar belangrijke momenten. Voor sommige mensen werkt het regelmatig opschrijven van zaken goed of is alleen de herinnering aan een ervaring al voldoende.

Wat levert het op?

Krijgerschap is een investering in jezelf en dat kost je wat: energie, tijd, kwetsbaarheid om er maar eens een paar te noemen. De weg van de minste weerstand is niet werken aan je krijgerschap. Het is wat mij betreft alleen niet anders: hier hebben we, jij, ik, op korte termijn te ‘verliezen’ om op lange termijn als collectief te ‘winnen’. Die winst beschrijf ik hieronder.

Zowel op persoonlijk als op organisatiegebied is er voordeel als je hier aan werkt. Op persoonlijk gebied heb ik mensen in onze leiderschapsprogramma’s zien groeien in zelfkennis en zelfvertrouwen door te werken aan krijgerschap. Door meer ok√© te zijn met zichzelf, ervaren ze minder stress en meer veerkracht. Verder is het ook makkelijker om het voortouw te nemen op dingen die ze belangrijk vinden, ze zijn beter in staat initiatieven te ontplooien waar de organisatie op vooruit gaat.

In organisaties groeit door krijgerschap de psychologische veiligheid. Invloed uitoefenen gaat namelijk meer vanuit authenticiteit dan macht. De kans op het uitwisselen van nuttige feedback vergroot, in plaats van een vast gepland feedbackmoment waarbij de essentie niet benoemd wordt. De organisatie gedraagt zich makkelijker missie gedreven, in plaats van plichtmatige dingen te doen zoals ze altijd al werden gedaan.

EY onderzocht dat vaardigheden als naar elkaar luisteren, samenwerken en inspireren ‘sleutel’ zijn in succesvolle transformaties . Een onderzoek van Harvard laat zien dat sociale intelligentie in een team de belangrijkste factor is voor goede samenwerking en resultaat. McKinsey schrijft dat er 10 grote verschuivingen aan de hand zijn in organisaties. Om dit ‘succesvol’ te kunnen overleven , moet je je kunnen verbinden met jezelf, anderen in de organisatie en de gemeenschap daarbuiten.

Ontwikkelen van krijgerschap

In ons jaarprogramma besteden we ruim aandacht aan het ontwikkelen van krijgerschap. besteden we ruim aandacht aan het ontwikkelen van krijgerschap. Deelnemer Kadeem zei er het volgende over:

Dit programma heeft me geholpen mijn eigen patronen en voorkeuren te herkennen. Ik ben beter in staat de behoeften van anderen te herkennen en ik ben bewust van het gedrag dat nodig is vanuit mijn positie in de organisatie.

Ik ben benieuwd wat jij ziet als je door de lens van krijgerschap naar jezelf en je collega’s kijkt?

Daan

Buiten gebeurt het!

Geef een reactie